VỀ BẢO HIỂM HẠN HÁN DỰA TRÊN DỮ LIỆU VỆ TINH

Bảo hiểm hạn hán dựa trên dữ liệu vệ tinh là gì?

arrow-down

Bảo hiểm này khác gì so với bảo hiểm truyền thống?

arrow-down

Ai có thể được bảo hiểm?

arrow-down

Những rủi ro nào được bảo hiểm?

arrow-down

Dữ liệu về lượng mưa và hạn hán được lấy từ đâu?

arrow-down

Bảo hiểm hạn hán có phù hợp với tôi không?

arrow-down

MUA BẢO HIỂM HẠN HÁN DỰA TRÊN DỮ LIỆU VỆ TINH

Ai có thể mua bảo hiểm hạn hán?

arrow-down

Tôi có thể bảo hiểm những loại nông sản hoặc sản phẩm kinh doanh nào?

arrow-down

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không đồng ý với dữ liệu vệ tinh về các chỉ số lượng mưa?

arrow-down

Ngưỡng bảo hiểm và khoản bồi thường tương ứng là gì?

arrow-down

Tôi có thể mua bảo hiểm trong những khoảng thời gian nào?

arrow-down

Thời gian chờ là gì?

arrow-down

Tôi có thể mua bảo hiểm trị giá bao nhiêu?

arrow-down

Làm thế nào tôi có thể biết được số tiền mà tôi được bồi thường là bao nhiêu?

arrow-down

Thuế VAT có bao gồm trong phí bảo hiểm?

arrow-down

Các bản báo giá có giá trị trong bao lâu? Trong bao lâu tôi phải thanh toán phí bảo hiểm?

arrow-down

YÊU CẦU BỒI THƯỜNG

Làm thế nào để yêu cầu bồi thường?

arrow-down

Loại dữ liệu nào được sử dụng để xác định chỉ số tổn thât?

arrow-down

Những phương thức thanh toán nào được cho phép trong hợp đồng bảo hiểm?

arrow-down

Mất bao lâu để yêu cầu bồi thường được thanh toán?

arrow-down

Tôi có thể sử dụng khoản bồi thường này như thế nào?

arrow-down

CÁC NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ

Bên cung cấp bảo hiểm là ai?

arrow-down

Hillridge Technology là ai?

arrow-down