MÔ HÌNH BẢO HIỂM

BẢO HIỂM DỰA TRÊN DỮ LIỆU VỆ TINH HOẠT ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO?

GỬI YÊU CẦU BÁO GIÁ

Phí bảo hiểm của bạn dựa trên quy mô trang trại của bạn, giá trị của loại nông sản bạn trồng, rủi ro hạn hán trong khu vực của bạn và thời hạn bảo hiểm của bạn.

calculator

THANH TOÁN PHÍ BẢO HIỂM

Công ty bảo hiểm sẽ cung cấp báo giá và các phương thức thanh toán. Sau khi thanh toán được thực hiện, hợp đồng sẽ tự động được gửi cho bạn qua email hoặc qua đường bưu điện. Hợp đồng sẽ nêu rõ các yếu tố kích hoạt đã thỏa thuận để được hưởng bảo hiểm tự động.

card

TỰ ĐỘNG KÍCH HOẠT BẢO HIỂM KHI LƯỢNG MƯA THẤP HƠN MỨC GIỚI HẠN

Công nghệ của chúng tôi liên tục quét dữ liệu thời tiết dựa trên dữ liệu vệ tinh CHIRPS. Nếu lượng mưa tích lũy tại vị trí bạn chọn thấp hơn mức giới hạn, yêu cầu bồi thường sẽ tự động được kích hoạt.

computer

HƯỞNG BẢO HIỂM TRONG 30 NGÀY NGAY SAU KHI KÍCH HOẠT

Nếu bảo hiểm được kích hoạt, khoản bồi thường sẽ được thanh toán trong vòng 30 ngày mà không cần đưa ra yêu cầu.

handing_cash