CHÍNH SÁCH bảo mật

Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân

Công ty TNHH Bảo hiểm phi nhân thọ MSIG Việt Nam ("MSIG Việt Nam", "chúng tôi") cam kết tuân thủ Các quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam. Chúng tôi đưa ra Chính sách Bảo mật để đảm bảo với bạn về cam kết của chúng tôi.

Chính sách Bảo mật & Cookie

MSIG Việt Nam tiếp nhận và tôn trọng một cách nghiêm ngặt quyền bảo mật thông tin của bạn. Để đảm bảo rằng thông tin cá nhân của bạn được an toàn, chúng tôi sẽ liên lạc và thực thi nguyên tắc an toàn và bảo mật của chúng tôi theo các quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam

Chúng tôi sử dụng các biện pháp phòng ngừa để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn chống lại sự mất mát, trộm cắp, lạm dụng, cũng như chống lại việc truy cập trái phép, thu thập, sử dụng, tiết lộ, sao chép, sửa đổi, xử lý hoặc các rủi ro tương tự.

MSIG Việt Nam thu thập, sử dụng và tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn chỉ cho các mục đích đã được thông báo tới bạn để cung cấp, duy trì, bảo vệ và cải thiện các sản phẩm, dịch vụ mà MSIG Việt Nam mang đến cho bạn. Về vấn đề này, chúng tôi có thể tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho các đối tác kinh doanh, các cộng sự và các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba khi cần thiết, và trên cơ sở cần phải biết.

Chúng tôi sẽ yêu cầu các bên này bảo vệ dữ liệu cá nhân họ có thể nhận được từ chúng tôi theo cách phù hợp với Chính sách này. Chúng tôi không cho phép họ sử dụng dữ liệu cá nhân cho bất kỳ mục đích nào khác. Chúng tôi sẽ không bán dữ liệu cá nhân của bạn cho bất kỳ người nào vì bất kỳ lý do nào.

Là thành viên của một Tập đoàn bảo hiểm toàn cầu, chúng tôi có thể tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho các công ty liên quan hoặc các công ty liên kết trong Tập đoàn Bảo hiểm MS&AD, bao gồm nhưng không giới hạn đối với Công ty quản lý vùng của chúng tôi. Chúng tôi cũng sẽ đảm bảo rằng việc tiết lộ như vậy sẽ chỉ được thực hiện khi cần thiết và sẽ phù hợp với Chính sách này.

Khi thu thập thông tin cá nhân của bạn, MSIG Việt Nam không cần sự đồng ý trước của bạn khi thông tin cá nhân của bạn đã công bố công khai trên website này, hoặc nhằm phục vụ việc ký kết, thực hiện giao dịch về mua bán, cung ứng các sản phẩm, dịch vụ của MSIG Việt Nam.Những thông tin cá nhân của bạn sẽ được cung cấp cho mục đích pháp lý mà không cần có sự đồng ý của bạn trong trường hợp theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền phù hợp với quy định của pháp luật để phát hiện, xử lý, hoặc ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật.

Chúng tôi sẽ giữ lại dữ liệu cá nhân của bạn trong khoảng thời gian không còn cần thiết cho mục đích kinh doanh hoặc pháp lý.

Bảo mật thanh toán qua thẻ

Bất kỳ hệ thống thanh toán thẻ nào trên website của MSIG Việt Nam được cung cấp bởi các đối tác cổng thanh toán đã được cấp phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam (“Đối Tác Cổng Thanh Toán”). Theo đó, các tiêu chuẩn bảo mật thanh toán thẻ đảm bảo tuân thủ theo các tiêu chuẩn bảo mật của Đối Tác Cổng Thanh Toán. Chính sách giao dịch thanh toán bằng thẻ nội địa và thẻ quốc tế đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật của các Đối Tác Cổng Thanh Toán gồm:

Tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu trên internet SSL (Secure Sockets Layer) do GlobalSign cấp.

Chứng nhận tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu thông tin thanh toán (PCI DSS) do Trustwave cung cấp.

Tiêu chuẩn mã hóa MD5 128 bit.

Các nguyên tắc và quy định bảo mật thông tin trong ngành tài chính ngân hàng theo quy định của Ngân hàng nhà nước Việt Nam.

MSIG Việt Nam đảm bảo quy trình, hệ thống sao lưu và phục hồi dữ liệu khi hệ thống thông tin phục vụ hoạt động thanh toán gặp sự cố, thông tin thanh toán của bạn qua website này không bị thay đổi, xóa, hủy, sao chép, di chuyển trái phép hoặc bị chiếm đoạt. MSIG Việt Nam lưu trữ dữ liệu về từng giao dịch thanh toán theo thời hạn quy định của pháp luật.

Phản hồi và Truy vấn

Thay đổi Chính sách Bảo mật & Cookie